En Ourense ya han pasado dos meses desde que las mujeres del grupo Malaikas comenzaban su andadura. Dos meses que han dado mucho de sí y en los que el equipo ha ido creciendo y afianzándose. En este vídeo resumen nos lo enseñan, ¡no te lo pierdas!

GALL:

En Ourense xa pasaron dous meses dende que as mulleres do grupo Malaikas comezaban a súa andaina. Dous meses que deron moito de si e nos que o equipo foi crecendo e afianzándose. Neste vídeo ensínannolo, non o perdas!

*Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (Secretaría Xeral da Igualdade) e a Fundación JuanSoñador para o desenvolvemento do proxecto Malaikas.

*Convenio de colaboración entre a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (Secretaría Xeral da Igualdade) e a Fundación JuanSoñador para o desenvolvemento do proxecto Malaikas.