A través da convocatoria (FOIE) do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimento de servizos sociais no ano 2020, se subvencionou con 1.188,85€ compra de mobiliario para a mellora dos espazos e atención do proxecto socioeducativo Na Rúa Coruña.

#Mira #Emociónate #Cuida #Transforma