Paula

by Fundación JuanSoñador | 13 Xullo, 2020 8:26 a.m.

Paula es voluntaria en proyectos de Infancia en Lugo. En su caso, su experiencia en voluntariado le ha servido para confirmar cuál era su vocación. Desde JuanSoñador sabemos que será una maestra estupenda 😊
¡Gracias por contarnos tu experiencia, Paula! 😘
#Mira[1] #Emociónate [2]#Cuida[3] #Transforma[4]
*Programa de Sensibilización do Voluntariado “Acompañando soños, transformando realidades” (en colaboración con Consellería de Política Social, Xunta de Galicia).

Download Premium WordPress Themes Free[5]
Download Best WordPress Themes Free Download[6]
Download Best WordPress Themes Free Download[7]
Download WordPress Themes[8]
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=[9]
download xiomi firmware[10]
Download WordPress Themes Free[11]
free online course[12]
Endnotes:
 1. #Mira: https://www.facebook.com/hashtag/mira?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDt-nH_DHfKSASiCcwk6t5i5jm1jWKIg0coU1YFvui0i4EW6dRbKqLkEGkoY4OCt8SM8d-MD-9iSajchqnoJWIVlz3urcSB3m0zDEXITTAqmb40oCjzsWgI4WBI3uN9CVBXFLPTHGx41XyZb_XqvSQ-JbDhxgpmxc3rA0nYqzifuUz9k95UFs-c1M2W4ywdUc4xeXI5B3D6uA5UCn58OMwiai4ynyMfvypPuysmrcrNPOdEA0e6WcjiWOEdS7pG_koKPchbtmQ1_EUWm8JhkXWkUGgYKVt_0ByhxDVJN9r9EvBtYTePvgAzezFXK1LKt_-5hG4cYVoGKlEF3E0aLS9F7w&__tn__=%2ANK-R
 2. #Emociónate : https://www.facebook.com/hashtag/emoci%C3%B3nate?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDt-nH_DHfKSASiCcwk6t5i5jm1jWKIg0coU1YFvui0i4EW6dRbKqLkEGkoY4OCt8SM8d-MD-9iSajchqnoJWIVlz3urcSB3m0zDEXITTAqmb40oCjzsWgI4WBI3uN9CVBXFLPTHGx41XyZb_XqvSQ-JbDhxgpmxc3rA0nYqzifuUz9k95UFs-c1M2W4ywdUc4xeXI5B3D6uA5UCn58OMwiai4ynyMfvypPuysmrcrNPOdEA0e6WcjiWOEdS7pG_koKPchbtmQ1_EUWm8JhkXWkUGgYKVt_0ByhxDVJN9r9EvBtYTePvgAzezFXK1LKt_-5hG4cYVoGKlEF3E0aLS9F7w&__tn__=%2ANK-R
 3. #Cuida: https://www.facebook.com/hashtag/cuida?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDt-nH_DHfKSASiCcwk6t5i5jm1jWKIg0coU1YFvui0i4EW6dRbKqLkEGkoY4OCt8SM8d-MD-9iSajchqnoJWIVlz3urcSB3m0zDEXITTAqmb40oCjzsWgI4WBI3uN9CVBXFLPTHGx41XyZb_XqvSQ-JbDhxgpmxc3rA0nYqzifuUz9k95UFs-c1M2W4ywdUc4xeXI5B3D6uA5UCn58OMwiai4ynyMfvypPuysmrcrNPOdEA0e6WcjiWOEdS7pG_koKPchbtmQ1_EUWm8JhkXWkUGgYKVt_0ByhxDVJN9r9EvBtYTePvgAzezFXK1LKt_-5hG4cYVoGKlEF3E0aLS9F7w&__tn__=%2ANK-R
 4. #Transforma: https://www.facebook.com/hashtag/transforma?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDt-nH_DHfKSASiCcwk6t5i5jm1jWKIg0coU1YFvui0i4EW6dRbKqLkEGkoY4OCt8SM8d-MD-9iSajchqnoJWIVlz3urcSB3m0zDEXITTAqmb40oCjzsWgI4WBI3uN9CVBXFLPTHGx41XyZb_XqvSQ-JbDhxgpmxc3rA0nYqzifuUz9k95UFs-c1M2W4ywdUc4xeXI5B3D6uA5UCn58OMwiai4ynyMfvypPuysmrcrNPOdEA0e6WcjiWOEdS7pG_koKPchbtmQ1_EUWm8JhkXWkUGgYKVt_0ByhxDVJN9r9EvBtYTePvgAzezFXK1LKt_-5hG4cYVoGKlEF3E0aLS9F7w&__tn__=%2ANK-R
 5. Download Premium WordPress Themes Free: https://www.thewpclub.net
 6. Download Best WordPress Themes Free Download: https://www.themeslide.com
 7. Download Best WordPress Themes Free Download: https://www.script-stack.com
 8. Download WordPress Themes: https://www.thememazing.com
 9. ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=: https://www.onlinefreecourse.net
 10. download xiomi firmware: https://www.frendx.com/firmware/
 11. Download WordPress Themes Free: https://www.themebanks.com
 12. free online course: https://downloadtutorials.net

Source URL: https://fundacionjuans.org/gl/2020/07/13/paula/